Metamorfní technika – výjimečná metoda pro rozpuštění traumat, strachů a stresu

Natalie Sheryl Groulíková
Natalie Sheryl Groulíková

Průvodkyně pro zdraví těla i duše a lifestyle blogerka.

Co je Metamorfní technika neboli Motýlí masáž?

 

Metamorfní technika je výjimečná, velmi jemná a hluboce a trvale učinkující metoda pro uvolnění starých duševních traumat, strachů a stresů, které nevědomě ovlivňují naše životy a blokují a omezují náš přirozený stav bytí. 

 

Její aplikace působí na zlepšení zdraví, na přísun vnitřní síly, radosti, psychické vyrovnanosti a plné využití vlastních schopností a tvořivosti; je to metoda, kterou se mohou naučit všichni a použít ji jak pro sebe samé, tak pro druhé.

 

Dnes se jak zde, tak všude ve vesmíru odehrávají velmi rychlé a velké změny. Tento silný pohyb energie produkuje v člověku strach, změnu vnitřní rovnováhy a chaos. Život sám je v nepřetržité proměně a je důležité, ba dokonce nezbytné se jí poddat, protože jen tak se můžeme dostat k našemu tvůrčímu potenciálu a odkrýt naše vědomí, vytvářejíce tak jednotu mezi tělem a duší, hmotou a duchem, zemí a nebem.

 

 

Stáhněte si Svatý grál zdraví zDARma zde


Princip Metamorfní techniky

 

 MT je příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná metoda pro odblokování traumat a schémat vytvořených v období prenatálního vývoje.

Metamorfní techniku neboli motýlí masáž je možné absolvovat i dálkově. Nemusíte nikam jezdit. Zde se dozvíte více. 

 

Prenatální období (období vývoje dítěte v matčině lůnu) je velmi důležitým úsekem našeho života, ve kterém jsme se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také psychicky; je to období, ve kterém se vytvořily naše silné stránky, ale i naše slabiny. 


Vše to, co lidská bytost prožije ve svém prenatálním období jako traumata včetně stresů a strachů matky, prožitých v průběhu těhotenství, vytváří bloky, jež jsou základem „schémat“, která se pak objevují v našem současném životě a ovlivňují naše myšlenky, naši osobnost i naše vědomí a projevují se tak v našem celkovém přístupu k životním situacím. 

 

Takto vytvořené energetické bloky se odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí, psychické a emoční nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.


Hlava, chodidla, dlaně


MT je založena na principu uvolnění energie, která vyživuje bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození a které jsou zafixovány na reflexních zónách páteře na chodidlech, dlaních a na hlavě.


V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období – od početí (zóna kloubu palce – první krční obratel), až po moment narození (zóna paty – spodní část křížové kosti).


Reflexní zóny obsahují paměť celého období těhotenství a zmíněné tři části těla odpovídají třem základním funkcím:


• POHYB (chodidla)

• AKCE (ruce)

• MYŠLENKA (hlava)


O chodidla se opíráme, jsou našim kontaktem se zemí, vztahem k okolnímu světu, představují naši vnitřní vyrovnanost.

Ruce jsou komunikačním kanálem s druhými, dovolují nám tvořit, realizovat, projevovat se v okolním světě.

Hlava je sídlem našich myšlenek, je našim s pojením s nebem.


Metamorfní technika je unikátem svého druhu, protože není ani léčbou, ani terapií, ani masáží či metodou zaměřenou na léčení, ale technika, která pomáhá dát nový impuls naší vnitřní životní síle a která nám pomáhá co nejlépe využít lépe náš potenciál.


Metamorfní techniku neboli motýlí masáž je možné absolvovat i dálkově. Nemusíte nikam jezdit. Zde se dozvíte více. 

 

 
  Zde si stáhněte Svatý grál svého zdraví

Facebookinstagrammail
Facebookmail
Popular
Nezapomeň si přečíst

Oblíbené články