Díky této technice rozpustíte své strachy a bloky s lehkostí doma

Jak naše bloky vznikají?   V době prenatálního vývoje se vytváří naše základní matrice, jež ovlivňuje osobní charakter a naše reakce a základní postoje k sobě, ke druhým a k situacím. Na nastavení matrice vyvíjejícího se dítěte působí postoje, emoce a prožitky těhotné ženy – budoucí matky a jejího nejbližšího okolí.    Do matrice se ukládají jak přirozené zkušenosti, jako […]

Metamorfní technika – výjimečná metoda pro rozpuštění traumat, strachů a stresu

Co je Metamorfní technika neboli Motýlí masáž?   Metamorfní technika je výjimečná, velmi jemná a hluboce a trvale učinkující metoda pro uvolnění starých duševních traumat, strachů a stresů, které nevědomě ovlivňují naše životy a blokují a omezují náš přirozený stav bytí.    Její aplikace působí na zlepšení zdraví, na přísun vnitřní síly, radosti, psychické vyrovnanosti […]