Jak může Metamorfní technika změnit váš život k lepšímu?

Picture of Natalie Sheryl Groulíková
Natalie Sheryl Groulíková

Průvodkyně pro zdraví těla i duše a lifestyle blogerka.

Metamorfní technika je metoda zaměřená na odstranění bloků, které vznikly od doby, kdy jsme se začali vyvíjet až do našeho narození. 

Když se vyvíjíme v matčině těle, formujeme se nejen fyzicky, ale i psychicky. Během této doby se formují naše silné stránky i slabiny. 

Všechno, co zažijeme v matčině těle, včetně traumatu a stresu, může vytvořit bloky, které nás ovlivňují v celém životě.

Tyto bloky můžou způsobovat zdravotní problémy a ovlivňovat náš přístup k životním situacím. Všechny stresy a obavy, které matka prožívá během těhotenství, se mohou dostat do našeho podvědomí a ovlivňovat nás v životě.

Jak funguje Metamorfní technika? 

Metamorfní technika je metoda, která se snaží tyto bloky odstranit. Je to jemná masáž, která se zaměřuje na reflexní zóny na nohou. Cílem je uvědomit si negativní vzorce, které se vytvořily během našeho vývoje, a změnit je.

Podle této metody je noha jako mapa našeho těla, na které můžeme vidět všechny naše orgány a psychické vzorce. Masáž nohou může pomoci odhalit a odstranit negativní vzorce, které ovlivňují náš život.

Tato metoda může pomoci zlepšit naše zdraví a přinést nám radost, rovnováhu a plné využití našich schopností. Je to technika, kterou se může naučit kdokoli a použít ji pro sebe nebo pro druhé. 

Může probíhat i na dálku. 

Uzdravující síla této metody spočívá v naší vlastní životní energii a schopnosti regenerace našeho těla.

Stáhněte si Svatý grál zdraví zDARma zde

 

Princip Metamorfní techniky

 

 MT je příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná metoda pro odblokování traumat a schémat vytvořených v období prenatálního vývoje.

Metamorfní techniku neboli motýlí masáž je možné absolvovat i dálkově. Nemusíte nikam jezdit. Zde se dozvíte více. 

 

Prenatální období (období vývoje dítěte v matčině lůnu) je velmi důležitým úsekem našeho života, ve kterém jsme se zformovali, a to nejen fyzicky, ale také psychicky; je to období, ve kterém se vytvořily naše silné stránky, ale i naše slabiny.

Vše to, co lidská bytost prožije ve svém prenatálním období jako traumata včetně stresů a strachů matky, prožitých v průběhu těhotenství, vytváří bloky, jež jsou základem „schémat“, která se pak objevují v našem současném životě a ovlivňují naše myšlenky, naši osobnost i naše vědomí a projevují se tak v našem celkovém přístupu k životním situacím. 

 

Takto vytvořené energetické bloky se odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí, psychické a emoční nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.

 

Metamorfní technika – Hlava, chodidla, dlaně

MT je založena na principu uvolnění energie, která vyživuje bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození a které jsou zafixovány na reflexních zónách páteře na chodidlech, dlaních a na hlavě.

V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období – od početí (zóna kloubu palce – první krční obratel), až po moment narození (zóna paty – spodní část křížové kosti).


Reflexní zóny obsahují paměť celého období těhotenství a zmíněné tři části těla odpovídají třem základním funkcím:

 

 

POHYB (chodidla)

AKCE (ruce)

MYŠLENKA (hlava)

 

 

O chodidla se opíráme, jsou našim kontaktem se zemí, vztahem k okolnímu světu, představují naši vnitřní vyrovnanost.

 

Ruce jsou komunikačním kanálem s druhými, dovolují nám tvořit, realizovat, projevovat se v okolním světě.

 

Hlava je sídlem našich myšlenek, je našim s pojením s nebem.

 

Metamorfní technika je unikátem svého druhu, protože není ani léčbou, ani terapií, ani masáží či metodou zaměřenou na léčení, ale technika, která pomáhá dát nový impuls naší vnitřní životní síle a která nám pomáhá co nejlépe využít lépe náš potenciál.

 

Metamorfní techniku neboli motýlí masáž je možné absolvovat i dálkově. Nemusíte nikam jezdit. Zde se dozvíte více. 

 

 
  Zde si stáhněte Svatý grál svého zdraví
 
Facebookinstagrammail
Facebookmail
Popular
Nezapomeň si přečíst

Oblíbené články