Dr. Masaru Emoto zjistil fascinující fakta o vodě. Čtěte zde!

Natalie Sheryl Groulíková
Natalie Sheryl Groulíková

Průvodkyně pro zdraví těla i duše a lifestyle blogerka.

Dr. Masaru Emoto a další vědci odhalují některá skutečně pozoruhodná tajemství o vodě. Voda je základním prvkem života – ale věděli jste, že o tomto nejrozšířenějším zdroji na světě existují fascinující fakta? Čtěte a dozvíte se více!

Kdo je Dr. Masaru Emoto?

Dr. Masaru Emoto je japonský vědec, který zasvětil svůj život výzkumu vlastností vody. Na toto téma napsal řadu knih a článků a jeho práce byla uvedena v několika dokumentárních filmech.
Dr. Emoto ve svém výzkumu prokázal, že voda je schopna uchovávat a přenášet informace. Ukázal také, že strukturu vody lze ovlivnit našimi myšlenkami, slovy a činy.
Jedním z nejvíce fascinujících aspektů výzkumu Dr. Emota je jeho práce se zmrzlými vodními krystaly. Fotografováním těchto krystalů ukázal, že mohou být krásné nebo ošklivé v závislosti na tom, jaké myšlenky a emoce na ně byly před jejich zmrznutím zaměřeny.
Tento výzkum má význam pro naše zdraví, protože jsme tvořeni převážně vodou. Pokud naše myšlenky a emoce mohou ovlivnit strukturu vody, je logické, že mohou pozitivně nebo negativně ovlivnit i naše zdraví.
Práce doktora Emota je důležitá, protože nám připomíná, že jsme propojeni se vším kolem nás a že naše myšlenky a činy mají vliv na svět, který přesahuje naše bezprostřední zkušenosti.
Chcete mít doma vodu bohatou na vodík? Vydejte se tudy. 

Masaru Emoto – Vliv pozitivních a negativních myšlenek na vodní krystaly

Vliv našich myšlenek na životní prostředí je dobře zdokumentován. Studie například prokázaly, že modlitba může mít pozitivní vliv na růst rostlin a že hudba může ovlivnit růst bakterií. Výzkum Dr. Masaru Emota ukázal, že lidské myšlenky a emoce mohou ovlivňovat také fyzickou strukturu vodních krystalů.
Dr. Masaru Emoto při svých pokusech umístil vzorky vody do lahví a poté je vystavil působení různých slov, hudby a obrazů. Vzniklé krystaly fotografoval pomocí výkonného mikroskopu. Výsledky byly ohromující: krystaly vody vystavené pozitivním myšlenkám a emocím byly krásné a symetrické, zatímco krystaly vystavené negativním myšlenkám a emocím byly matné a asymetrické.
Tento výzkum naznačuje, že naše myšlenky a emoce mohou mít přímý vliv na fyzický svět kolem nás. Zdůrazňuje také, že je důležité zůstat pozitivní a být laskavý k ostatním, protože můžeme ovlivňovat jejich realitu způsobem, který si ani neuvědomujeme.
VŠECHNO MÁME VE SVÉ HLAVĚ
Naše myšlenky a emoce mají přímý vliv i na naše zdraví.

Všechno máme ve své hlavě a o tom je i Lexikon zdraví, který vám otevře oči.

Stáhněte si zdarma ukázku. 

 

Jak hudba ovlivňuje tvorbu krystalů vody

Výzkum Dr. Masaru Emota ukázal, že hudba má zásadní vliv na tvorbu vodních krystalů. Když je voda vystavena různým typům hudby, vznikají výrazně odlišné krystaly.
Nejvýraznější rozdíly se projevily, když byla voda vystavena klasické hudbě a heavy metalové hudbě. Krystaly vody vystavené klasické hudbě byly krásně tvarované a symetrické, zatímco krystaly vystavené těžké metalové hudbě byly zubaté a nepravidelné.
Tento výzkum naznačuje, že typ hudby, kterou posloucháme, může mít významný vliv na naši vlastní fyzickou pohodu. Až se příště budete cítit sklesle nebo vystresovaně, zkuste si poslechnout klasickou hudbu a uvidíte, zda vám nepomůže cítit se uvolněněji a vyrovnaněji.

Vliv znečištění na krystaly vody

Znečištění vody je jednou z hlavních příčin poškození vodních krystalů. Znečišťující látky se do vody dostávají z různých zdrojů, včetně továren, čistíren odpadních vod a zemědělských splachů. Tyto znečišťující látky mohou poškozovat vodní krystaly různými způsoby.
Tovární odpadní vody často obsahují těžké kovy, které se mohou vázat na vodní krystaly a snižovat jejich strukturální stabilitu. Čistírny odpadních vod vypouštějí do vody různé chemické látky, které mohou rovněž poškodit vodní krystaly. Zemědělské splachy mohou obsahovat pesticidy a herbicidy, které mohou oslabit vazby vodních krystalů.
Vliv znečištění na vodní krystaly se projevuje ve způsobu jejich tvorby. Poškozené krystaly vody jsou často menší a méně symetrické než zdravé. Mohou mít také nepravidelné tvary a vadnou strukturu. Vliv znečištění na vodní krystaly je důležitou otázkou, kterou je třeba zvážit při snaze chránit naše vodní cesty.

Masaru Emoto a jeho překvapivé zdravotní účinky spojené s konzumací strukturované vody

O možných zdravotních přínosech konzumace strukturované vody bylo provedeno jen velmi málo výzkumů, ale práce Dr. Emota naznačuje, že by mohla mít překvapivé přínosy.
Podle výzkumu Dr. Emota mění molekuly vody svou strukturu, když se dostanou do kontaktu s pozitivními nebo negativními myšlenkami a emocemi. To znamená, že pokud pijete vodu, která byla vystavena pozitivním myšlenkám a emocím, může to mít potenciálně pozitivní vliv na vaše zdraví.
I když je třeba provést další výzkum, aby se tyto potenciální zdravotní přínosy potvrdily, existují určité neoficiální důkazy, které naznačují, že strukturovaná voda může zlepšit hydrataci, trávení a dokonce pomoci při detoxikaci organismu. Pokud jste zvědaví, zda strukturovanou vodu vyzkoušíte, snadno najdete balenou vodu, která byla vystavena pozitivní energii, nebo si můžete zkusit vyrobit vlastní pomocí domácího filtračního systému.
Chcete mít doma vodu bohatou na vodík? Vydejte se tudy. 

Zajímavá jaká fakta o strukturované vodě – Dr. Masaru Emoto

Výzkum Dr. Masaru Emota ukázal, že voda je mnohem víc než jen obyčejná látka. Strukturu molekul vody lze ovlivnit různými faktory, včetně myšlenek a emocí. Zde je několik zajímavých faktů o strukturované vodě:
1. Strukturovaná voda tvoří většinu lidského těla. Ve skutečnosti se naše tělo skládá přibližně z 80 % z vody.
2. Pití velkého množství strukturované vody může pomoci udržet naše tělo hydratované a správně fungující.
3. Struktura molekul vody může být ovlivněna pozitivními nebo negativními myšlenkami a emocemi. Výzkum Dr. Emota ukázal, že voda vystavená pozitivním myšlenkám a emocím má obvykle uspořádanější strukturu, zatímco voda vystavená negativním myšlenkám a emocím má spíše chaotickou strukturu.
4. Kvalita vody může mít významný vliv na naše zdraví. Konzumace kvalitní a strukturované vody může přispět ke zlepšení našeho celkového zdraví a pohody.

Masaru Emoto a jeho porozumění vědeckým poznatkům

Dr. Masaru Emoto je japonský vědec, který studoval vliv lidských myšlenek a emocí na molekuly vody. Jeho zjištění ukázala, že molekuly vody mohou být ovlivněny našimi myšlenkami a emocemi a že tyto změny lze pozorovat pod mikroskopem.
Výzkum doktora Emota ukázal, že molekuly vody se mění, když jsou vystaveny různým slovům, hudbě nebo obrazům. Například molekuly vody vystavené slovu „láska“ mají tendenci se formovat do estetičtějších tvarů než molekuly vystavené slovům s negativní konotací. Zjištění Dr. Emota naznačují, že naše myšlenky a emoce mohou ovlivňovat fyzický svět kolem nás, a to i na molekulární úrovni.
Ačkoli někteří mohou považovat zjištění Dr. Emota za kontroverzní, jeho výzkum byl recenzován a publikován ve vědeckých časopisech. Jeho práce byla navíc zopakována dalšími vědci. Celkově lze říci, že zjištění Dr. Emota nabízejí fascinující pohled na sílu našich myšlenek a emocí a jejich schopnost utvářet naši realitu.
Chcete mít doma vodu bohatou na vodík? Vydejte se tudy. 

Zajímá vás co je molekulární vodík a jak funguje?

Slyšeli jste někdy o tajemné léčivé síle molekulárního vodíku? V posledních letech si získává stále větší pozornost zdravotníků a poskytovatelů alternativní medicíny, ale co to vlastně je? Objevte úžasné léčivé vlastnosti molekulárního vodíku v tomto článku, ve kterém prozkoumáme, proč je kolem něj tolik povyku.

 

Stále více vědeckých důkazů naznačuje, že molekulární vodík může být účinným prostředkem léčby celé řady onemocnění, včetně rakoviny, Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby, mrtvice a kardiovaskulárních chorob.

Vydejte se tudy.

Všechno máme ve své hlavě a o tom je i Lexikon zdraví, který vám otevře oči.

Stáhněte si zdarma ukázku. 

 

Pokud trpíte fyzickými problémy jako je např. bolest hlavy, zad, kolene či problémy s ledvinami, játry, srdce a jiné, je tu pro vás Lexikon zdraví, kde najdete klíče k 85 nejčastějším nemocem. Ke kořenům svého problému se dostanete v e-knize Lexikon zdraví zde.
Facebookinstagrammail
Facebookmail
Popular
Nezapomeň si přečíst

Oblíbené články