Učení Bruno Gröninga

Picture of Natalie Sheryl Groulíková
Natalie Sheryl Groulíková

Průvodkyně pro zdraví těla i duše a lifestyle blogerka.

Pomoc a uzdravení duchovní cestou

Bruno Gröning in einer Gemeinschaftsstunde.Učení Bruno Gröninga vychází z vlivu duchovních sil na člověka. Vliv těchto sil je větší, než si mnozí lidé uvědomují.

Člověk jako „baterie“ – aby mohl plnit své úkoly, musí stále znovu přijímat novou životní energii

Bruno Gröning srovnává člověka s baterií. V denním životě každý vydává energii. Přesto však nebývá potřebná nová energie často dostatečně doplňována. Stejně jako prázdná baterie není schopná své funkce, nemůže ani oslabené tělo vykonávat svoji funkci. Následkem je pak ochablost, nervozita, životní strach a konečně i nemoc.

Bruno Gröning teď objasnil, jak každý jednotlivě může opět nabýt novou energii. Víra v dobro je pro to stejným předpokladem jako vůle být zdravý. Člověk je všude obklopen léčivými vlnami, které potřebuje jen přijmout. Podle Bruno Gröninga neexistuje žádná nevyléčitelná choroba, což potvrzují lékařsky ověřené zprávy o úspěchu. K vyléčením zde dochází jedině duchovní cestou a nejsou proto vázány na materiální tělo Bruno Gröninga.

Stáhněte si Svatý grál zdraví zDARma zde

Jak člověk nejlépe přijme Heilstrom

Aby mohl pomoc hledající přijmout Heilstrom, sedí s otevřenými dlaněmi. Paže a nohy jsou nepřekřížené, aby nebránily proudění Heilstromu. Myšlenky na nemoc a starosti působí rušivě, myšlenky na něco pěkného jsou nápomocné.

Když tělem proudí Heilstrom, naráží na orgány, které jsou zatíženy nemocí a tu tam začne jeho očistné působení. Přitom může dojít k bolestem, které jsou náznakem očisty těla. A jelikož nemoc ve své podstatě není z Boží vůle, část po části zmizí. V jednotlivých případech to může nastat i spontánně. K tomu je nutné, aby se člověk už ani ve svých myšlenkách nezabýval nemocí, nýbrž věřil, že pro Boha neexistuje „nevyléčitelné“.

Aby zůstali také i nadále zdraví, einstellen se přátelé Bruno Gröninga denně na příjem Heilstromu. Zdravé tělo tvoří základ života v souladu se sebou samým, s bližními a s přírodou.

Bruno Gröning dává lidem učení

Cílem učení Bruno Gröninga je každého člověka učinit člověkem těšícím se ze života, který je osvobozen od všech tělesných a duševních strastí.

K tomu Bruno Gröning doslova: „Toto mé učení je vyslovená životní moudrost, podle níž již žiije mnoho mých přátel a měli s tím úspěch. Přijetím tohoto učení se v nich mohla uskutečnit úplná proměna, která dokonce v mnoha případech vedla k dosažení zdraví.“

Snažení Bruno Gröninga směřovalo jen k jednomu cíli: pomoci trpícím. Jim dal na cestu své učení, které nespočívá na intelektuálních úvahách, nýbrž pramení z intuitivního vycítění duchovních zákonitostí. Kdo se jím blíže zabývá, nalezne a pozná netušený celek, který dalece přesahuje aspekt vyléčení tím, že se člověk uzdraví nejen na tělě, ale take na duši. Vyzývá lidi, aby věřili v dobro a přeměnili je ve skutek.

 SVATÝ GRÁL ZDRAVÍ ZDARMA 🌸
Facebookinstagrammail
Facebookmail
Popular
Nezapomeň si přečíst

Oblíbené články