Naše síla a světlo rozsvěcuje tento svět aneb proč se nás bojí?

Vaše síla to je to, oč tu běží. Člověk má v sobě neuvěřitelnou sílu, vy máte v sobě, tak obrovskou sílu, že je to pro vás jen těžko představitelné. Proto bych vám ji teď a tady chtěla přiblížit. Naše síla je alfou a omegou této doby.   Vaše tělo je zázrak = vy jste zázrak […]